מחירון

מחירון ספארק ספורט פארק, חוגים, זומבה,חדר כושר, בריכה, בריכת נווה יעקב, חדר כושר נווה יעקב, מרכז ספורט נווה יעקב,

ספארק מחירון מנויים

בריכה
סוג מנויתלתחצי שנהשנתי
יחיד מבוגר123017202450
ילד / חייל80011201960
אזרח ותיק105014702100
הורה+ילד163022803260
זוגי196027404200
זוג+ילד237033004600
זוג ותיקים147020602940
זוג +24900
בריכה + חדר כושר
סוג מנויתלתחצי שנהשנתי
יחיד מבוגר150021003000
ילד / חייל99013702400
אזרח ותיק129018002590
הורה+ילד200028004000
זוגי240033704800
זוג+ילד290040705800
זוג ותיקים180025303600
בריכה + סטודיו
סוג מנויתלתחצי שנהשנתי
יחיד מבוגר167023403340
ילד / חייל110015202670
אזרח ותיק144020002870
הורה+ילד223031204450
זוגי267037405350
זוג+ילד323045206460
זוג ותיקים200028004000
מחירון מנוי כולל הכול
סוג מנויתלתחצי שנהשנתי
יחיד מבוגר178025003560
ילד / חייל117016302850
אזרח ותיק153021503070
ניצולי שואה1560
הורה+ילד237033204750
זוגי285039905700
זוג+ילד344048206890
זוג ותיקים214030004280
מנוי חדר כושר בלבד/ מנוי סטודיו בלבד
סוג מנויחודשתלתחצי שנהשנה
יחיד מגיל 141800
זוגי (בעל ואישה או יחד עד 18)
זוג הורים+ילד/ה עד גיל 18
זוג הורים+י 2 לדים עד גיל 18
מנוי חדר כושר+סטודיו
סוג מנויחודשתלתחצי שנהשנה
יחיד מגיל 14
זוגי (בעל ואישה או יחד עד 18)